Riaditeľka Greenpeace Ivana Kohutková odchádza z organizácie

28.08.2019