Riaditeľka Greenpeace Ivana Kohutková odchádza z organizácie