Greenpeace-Aktion bei OMV Petrom Zentrale in Bukarest

Botschaft “No new Gas” prangt in riesigen gelben Buchstaben an der Fassade – Umweltschutzorganisation fordert Stopp des geplanten Mega-Gasprojektes Neptun Deep 

27.03.2024